NÁVODY

Jak přihlásit dítě do florbalu

Termíny tréninků naleznete v odkazu tréninky. Zde naleznete i informaci pro jaké věkové skupiny jsou jaké tréninky určeny – podle roku narození. V případě, že chcete přihlásit Vaše dítě do kategorií Přípravka, Elévové, Mladší žáci, Starší žáci (do těchto kategorií je možné přihlašovat i dívky), využijte kontaktní formulář níže (tento formulář zatím neslouží jako oficiální přihláška do oddílu, tou je až Přihláška do Sokola a Přihláška do ČFbU), bližší informace o rozdělení do různých skupin (Ligoví, Neligoví, A-tým, B-tým) najdete v textu níže:

Kontakt na rodiče:

Další:

Vaše informace obdrží šéftrenér mládeže pan Bořecký a sdělí Vám, zda je v dané kategorii volné místo a pozve Vás případně na první trénink. Na trénink hráč potřebuje pouze sportovní oblečení, boty do haly a pití. Pokud má, tak vlastní florbalku, pokud nemá, florbalku mu zapůjčíme (do budoucna je lepší pořídit florbalku vlastní, v našem florbalovém obchodě na Sokole mají členové oddílu na nákup slevy).

Pro kategorie Přípravka a Neligoví elévové nejsou vyžadovány žádné speciální florbalové dovednosti – je pouze zapotřebí, aby dítě bylo pohybově nadané, v rámci věkových možností samostatné, schopné fungovat v kolektivu a schopné aspoň základní komunikace s trenéry (cizími lidmi).

Pro kategorie Mladší žáci A, Starší žáci A, Dorostenci A, Junioři A je už vyžadováno zvládnutí florbalových dovedností odpovídajících dané kategorii, nebo aspoň florbalové základy a velmi výrazný talent. Je třeba počítat s tím, že v těchto kategoriích musí hráč zapadnout do kolektivu hráčů, kteří se florbalu věnují už několik let na soutěžní úrovni.

Kategorie Neligoví žáci, Dorostenci B, Junioři B jsou určeny pro hráče, kteří se chtějí florbalu věnovat na volnější úrovni, nebo nezvládají úroveň týmů A. Tyto kategorie ale nejsou určeny pro úplné začátečníky, hráči hrají turnaje nebo nižší ligy a předpokládá se tak, že už mají nějaké florbalové zkušenosti. Pokud je dítě úplný začátečník je zapotřebí ho přihlásit v době, kdy je ve věku Přípravky nebo Elévů (5-10 let), ve vyšším věku je u nás začínat s florbalem velice obtížné.

Hráči jsou mezi kategoriemi Ligoví/Neligoví nebo A-tým/B-tým přesouvání na základě rozhodnutí trenérů. V kategoriích Přípravka a Elévové všichni nově příchozí automaticky začínají na trénincích neligových skupin, poté jsou případně posouváni na tréninky ligové.

Po domluvě s panem Bořeckým na tom, že Vaše dítě začne pravidelně navštěvovat tréninky, případně po vyzkoušení prvního tréninku, kde se s trenérem dané kategorie domluvíte, že dítě bude tréninky pravidelně navštěvovat, je zapotřebí dítě oficiálně přihlásit do oddílu – postupujte podle instrukcí v odstavci s názvem Jak se stát členem florbalového oddílu.

V případě, že se přihlašujete do kategorií Dorost, Junioři, kontaktujte trenéra nebo vedoucího týmu dané kategorie, kontakty na ně naleznete v odkazu kontakty. Pokud se s trenérem domluvíte na tom, že se stanete hráčem oddílu, postupujte dále podle instrukcí v odstavci s názvem Jak se stát členem florbalového oddílu, nebo v odstavci s názvem Přestup, hostování, střídavé hostování, střídavý start.

Jak se stát členem florbalového oddílu

Pro to, aby hráč mohl oficiálně v oddílu fungovat a hrát utkání, je zapotřebí splnit následující podmínky:

  • poslat/odevzdat vyplněnou přihlášku do Sokola – více info zde.
  • poslat/odevzdat vyplněnou přihlášku do ČFbU – více info zde.
  • poslat/odevzdat vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů – více info zde.
  • poslat/odevzdat potvrzení o absolvování lékařské prohlídky* – více info zde.
  • zaplatit příspěvky** – více info zde.

Vyplněné naskenované formuláře v elektronické podobě zasílejte na email florbal@gulls.cz. V papírové formě formuláře můžete odevzdat v oddílovém florbalovém obchodě/kanceláři klubu na adrese Kounicova 20/22, po – čt 12:30 – 19:00 hod., pá 15:00 – 19:00 hod.
* Platí pro hráče, kteří nastoupí k utkání v soutěžích ČFbU. Hráči, kteří ligová utkání nehrají, prohlídku nepotřebují – to se týká především nováčků z kategorie Přípravky.
** Příspěvky lze platit pouze převodem z účtu, nelze platit v hotovosti.

Jak vyplnit přihlášku do Sokola

Formulář přihlášky naleznete zde.

Ve formuláři vyplňte následující údaje jméno, příjmení, datum a místo narození, bydliště, rodné číslo, email, telefon, datum a podpis člena (zákonného zástupce), volitelně ostatní pole.
Pokud se jedná o nezletilého sportovce, do pole kontaktů – email, telefon pište kontakty na zákonného zástupce dítěte (rodiče).

Vyplněné naskenované formuláře v elektronické podobě zasílejte na email florbal@gulls.cz. V papírové formě formuláře můžete odevzdat v oddílovém florbalovém obchodě/kanceláři klubu na adrese Kounicova 20/22, po – čt 12:30 – 19:00 hod., pá 15:00 – 19:00 hod.

Jak vyplnit přihlášku do ČFbU

Formulář přihlášky naleznete zde.

Ve formuláři vyplňte následující údaje jméno, příjmení, rodné číslo, ulice, město, PSČ, email, datum a podpis člena (zákonného zástupce), volitelně ostatní pole.
Pokud se jedná o nezletilého sportovce, do pole kontaktů – email, telefon pište kontakty na zákonného zástupce dítěte (rodiče).

Vyplněné naskenované formuláře v elektronické podobě zasílejte na email florbal@gulls.cz. V papírové formě formuláře můžete odevzdat v oddílovém florbalovém obchodě/kanceláři klubu na adrese Kounicova 20/22, po – čt 12:30 – 19:00 hod., pá 15:00 – 19:00 hod.

Jak vyplnit souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Nová zákonná úprava o ochraně osobních údajů (známá pod zkratkou GDPR), která vstoupila v platnost, se týká i našeho klubu. Abychom splnili všechny požadované podmínky na nás kladené, je nezbytné, aby všichni členové klubu (hráči) a jejich zákonní zástupci podepsali formuláře, které naleznete níže:
a) Informace a Souhlas se zpracováním osobních údajů člen
b) Informace a Souhlas se zpracováním osobních údajů zástupce (pouze nezletilí členové klubu)
Bez tohoto souhlasu členů, resp. jejich zákonných zástupců, není fungování hráčů v klubu možné, tzn. nemohou být členy klubu.

Formulář pro členy zde.
Formulář pro zákonného zástupce zde.

Ve formuláři vyplňte následující údaje jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, ulice, město, PSČ, email, telefon, podpis člena (zákonného zástupce). Pokud se jedná o nezletilého sportovce, tak za něj zákonný zástupce vyplní formulář a) Informace a Souhlas se zpracováním osobních údajů člen, kde budou uvedeny údaje dítěte a který podepíše zákonný zástupce dítěte/rodič a k tomu ještě i formulář b) Informace a Souhlas se zpracováním osobních údajů zástupce, kde budou uvedeny údaje zákonného zástupce/rodiče (jméno, příjmení, email, telefon), který podepíše zákonný zástupce/rodič. V případě, že chcete uvést kontakty na oba rodiče, je nutné vyplnit formuláře pro zákonné zástupce dva. Je to z toho důvodu, že uvedení jména a kontaktních údajů na rodiče je považováno také za osobní údaj, tudíž musíme získat i souhlas rodičů s tím, že můžeme evidovat tyto jejich osobní údaje. Pozn. – tím, že kontaktní údaje (email, tel.) budou uvedeny ve formulářích u zákonných zástupců/rodičů, není nutné tyto údaje (email, tel.) vyplňovat do formuláře pro člena/dítě.
Dospělí vyplňují pouze formulář pro člena.

Vyplněné naskenované formuláře v elektronické podobě zasílejte na email florbal@gulls.cz. V papírové formě formuláře můžete odevzdat v oddílovém florbalovém obchodě/kanceláři klubu na adrese Kounicova 20/22, po – čt 12:30 – 19:00 hod., pá 15:00 – 19:00 hod.

Jak získat zdravotní prohlídku

Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Každý hráč musí mít v den nastoupení k utkání lékařský posudek vydaný poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost anebo poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství, se závěrem, že je hráč zdravotně způsobilý hrát florbal (lékařský posudek tedy musí být zaměřen na konkrétní sport, tedy florbal).

Lékařský posudek nesmí být starší 12 měsíců. To tedy také znamená, že lékařský posudek se musí každý rok obnovovat. Hráč účastnící se soutěží ČFbU tak napoprvé žádá o vstupní prohlídku. Poté každý rok žádá o pravidelnou prohlídku. Vždy zpravidla v září na začátku sezóny. Hráč florbalu je brán jako výkonnostní sportovec.

Formulář prohlídky Vám poskytne daný lékař, nebo lze využít formulář zde.

Obsahem lékařské prohlídky je tzv. základní vyšetření. To může provést Váš praktický lékař, není nutné navštěvovat speciálního sportovního lékaře. Poplatek za provedení prohlídky u praktického lékaře bývá okolo 150 Kč (některé zdravotní pojišťovny tento poplatek hradí – informace získáte u Vaší pojišťovny).

Potvrzený formulář o zdravotní prohlídce v elektronické podobě zasílejte na email florbal@gulls.cz. V papírové formě formulář můžete odevzdat v oddílovém florbalovém obchodě/kanceláři klubu na adrese Kounicova 20/22, po – čt 12:30 – 19:00 hod., pá 15:00 – 19:00 hod.

Jak platit příspěvky

Příspěvky lze platit pouze převodem na účet, nelze je platit v hotovosti. Nenoste tedy prosím peníze trenérům.

Výši příspěvků a informaci ohledně platby se dozvíte na začátku sezóny (v září) v informačním emailu, případně na informační schůzce dané věkové kategorie. V případě, že nastupujete v průběhu sezóny, sdělí Vám výši příspěvků pan Bořecký, kontaktujte ho na email – borecky@gulls.cz .

Potvrzení o platbě příspěvků (např. pro zdravotní pojišťovnu) Vám vydá pan Bořecký. Kontaktujte ho na emailu borecky@gulls.cz . Potvrzení Vám může buď zaslat naskenované elektronicky, nebo bude pro Vás nachystáno na vyzvednutí v oddílovém florbalovém obchodě/kanceláři klubu na adrese Kounicova 20/22, po – čt 12:30 – 19:00 hod., pá 15:00 – 19:00 hod.

Pojištění v případě úrazu

Členové klubu, kteří odevzdali přihlášku do Sokola, nebo přihlášku do ČFbU jsou pojištěni v rámci úrazového pojištění prostřednictvím Českého olympijského výboru. Více informací naleznete zde . Razítko na formulář pojistné události Vám poskytne sekretář klubu.

Přestup, hostování, střídavé hostování, střídavý start

Předtím, než začnete zařizovat přestup, hostování, střídavé hostování, střídavý start je vždy nutné se domluvit s trenérem Vaší kategorie.

Přestupní období je:

od 1.7. do 15.1. pro kategorie dorost, junioři, muži
od 1.7. do 31.3. pro kategorie starší žáci, mladší žáci, elévové, přípravky

Přestup znamená, že po podpisu a zpracování žádosti o přestup hráč přestává být členem původního oddílu a stává se členem nového oddílu. Pro přestup je zapotřebí vyplnit formulář Žádost o přestup. Ve formuláři je zapotřebí vyplnit jméno hráče, rodné číslo, adresa, dne a podpis hráče. Ostatní kolonky vyplňují zástupci oddílů – proto, aby se přestup mohl uskutečnit je tedy nutné získat dva podpisy a razítko zástupců mateřského oddílu a dva podpisy a razítko zástupců nového oddílu. Celkem tedy 4 podpisy.

Hostování znamená, že po podpisu a zpracování žádosti o hostování, se hráč dočasně stává členem nového oddílu a za tento nový oddíl může nastupovat k utkáním (pouze za nový oddíl). Po uplynutí doby, která je ve formuláři stanovena, se pak hráč musí vrátit zpět do původního oddílu. Pro hostování je zapotřebí vyplnit formulář Žádost o hostování. Ve formuláři je zapotřebí vyplnit jméno hráče, rodné číslo, adresa, dne a podpis hráče. Ostatní kolonky vyplňují zástupci oddílů – proto, aby se hostování mohlo uskutečnit je tedy nutné získat dva podpisy a razítko zástupců mateřského oddílu a dva podpisy a razítko zástupců nového oddílu. Celkem tedy 4 podpisy.

Střídavé hostování znamená, že po podpisu a zpracování žádosti o střídavé hostování je hráč dočasně oprávněn nastupovat k utkáním jak v původním oddílu, tak současně i v novém oddílu. Toto ustanovení mohou využít pouze hráči v mládežnických kategoriích a maximálně první tři sezóny v kategorii dospělých a to pouze v základní části soutěže. Pro střídavé hostování je zapotřebí vyplnit formulář Žádost o střídavé hostování. Ve formuláři je zapotřebí vyplnit jméno hráče, rodné číslo, adresa, dne a podpis hráče. Ostatní kolonky vyplňují zástupci oddílů – proto, aby se střídavé hostování mohlo uskutečnit je tedy nutné získat dva podpisy a razítko zástupců mateřského oddílu a dva podpisy a razítko zástupců nového oddílu. Celkem tedy 4 podpisy.

Střídavý start znamená, že po podpisu a zpracování žádosti o střídavý start je hráč dočasně oprávněn nastupovat pouze za A družstvo původního oddílu a současně i za A družstvo nového oddílu. Toto ustanovení mohou využít pouze hráči první tři sezóny v kategorii dospělých. Střídavý start se nevztahuje na pohárové soutěže. Pro střídavý start je zapotřebí vyplnit formulář Žádost o střídavý start. Ve formuláři je zapotřebí vyplnit jméno hráče, rodné číslo, adresa, dne a podpis hráče. Ostatní kolonky vyplňují zástupci oddílů – proto, aby se střídavý start mohl uskutečnit je tedy nutné získat dva podpisy a razítko zástupců mateřského oddílu a dva podpisy a razítko zástupců nového oddílu. Celkem tedy 4 podpisy.

Vyplněné originální formuláře pro podpisy z naší strany doneste na oddílový florbalový obchod/kancelář klubu na adrese Kounicova 20/22, po-čt 12:30-19:00 hod., pá 15:00 – 19:00 hod. Zde Vám budou podpisy na formulář ze strany Sokol Brno I EMKOCase Gullivers poskytnuty (vzhledem k tomu, že jsou zapotřebí podpisy dvou zástupců, není toto obvykle vyřizováno na počkání, ale většinou do druhého dne).