NÁVODY

Jak přihlásit dítě do florbalu

Termíny tréninků naleznete v odkazu tréninky. Zde naleznete i informaci pro jaké věkové skupiny jsou jaké tréninky určeny – podle roku narození. V případě, že chcete přihlásit Vaše dítě do kategorií Začátečníci, Přípravka, Elévové, Žáci mix (do těchto kategorií je možné přihlašovat i dívky), využijte kontaktní formulář níže (tento formulář zatím neslouží jako oficiální přihláška do oddílu, tou je až Přihláška do Sokola a Přihláška do Českého florbalu), bližší informace o rozdělení do různých skupin (Začátečníci, Mix, A-tým, B-tým) naleznete v textu níže. Pro přihlášení do starších kategorií (Mladší žáci, Starší žáci, Dorost, Junioři, Muži) je vhodné kontaktovat přímo vedoucího dané kategorie viz stránka Kontakty.

  Jméno a příjmení dítěte (*)

  Rok narození (*)

  Kontakt na rodiče:

  Jméno a příjmení rodiče (*)

  Email: (*)

  Tel.: (*)

  Další:

  Kde chcete dítě přihlásit
  Brno-středBrno-LíšeňBrno-Komín/Bystrc

  Preferované termíny tréninků

  Jaké má dítě zkušenosti s florbalem

  Poznámka

  Informace z formuláře výše (pokud by formulář nefungoval, pošlete údaje na nabor@gulls.cz) obdrží pověřený pracovník klubu a sdělí Vám, zda je v dané kategorii volné místo a pozve Vás případně na první trénink. Nechoďte na trénink dříve, než vyplníte formulář a dostanete pozvánku.

  Na trénink hráč potřebuje pouze sportovní oblečení, boty do haly a pití. Pokud má, tak vlastní florbalku, pokud nemá, florbalku mu zapůjčíme (do budoucna je lepší pořídit florbalku vlastní, v našem florbalovém obchodě na Sokole mají členové oddílu na nákup slevy).

  Pro kategorii Začátečníci nejsou vyžadovány žádné speciální florbalové dovednosti – je pouze zapotřebí, aby dítě bylo pohybově nadané, v rámci věkových možností samostatné, schopné fungovat v kolektivu a schopné aspoň základní komunikace s trenéry (cizími lidmi).

  Pro kategorii Přípravka a elévové na vyšší výkonnostní úrovni je zapotřebí, aby dítě prokázalo určitý talent a píli. U kategorie Mladší žáci A, Starší žáci A, Dorostenci A, Junioři A je už vyžadováno zvládnutí florbalových dovedností odpovídajících dané kategorii, nebo aspoň florbalové základy a znatelný talent, či kvalitní základ z jiného sportu (např. hokej). Je třeba počítat s tím, že v těchto kategoriích musí hráč zapadnout do kolektivu vybraných hráčů, kteří se florbalu věnují už několik let na soutěžní úrovni.

  Kategorie Žáci Mix, Dorostenci B, Junioři B jsou určeny pro hráče, kteří se chtějí florbalu věnovat na volnější úrovni, nebo nezvládají úroveň týmů A. Tyto kategorie ale nejsou úplně ideální pro naprosté začátečníky, hráči hrají turnaje nebo nižší soutěže a předpokládá se tak, že už mají nějaké florbalové zkušenosti. Pokud je dítě úplný začátečník, je vhodné ho přihlásit v době, kdy je ve věku Přípravky nebo Elévů (5-10 let).

  Hráči jsou mezi výkonnostními kategoriemi přesouváni na základě rozhodnutí trenérů. V kategoriích Přípravka a Elévové všichni nově příchozí automaticky začínají na trénincích skupin začátečníků, poté jsou případně přesouváni na tréninky vyšší výkonnostní skupiny.

  Po vyzkoušení prvního tréninku, když se s trenérem dané kategorie domluvíte, že dítě bude tréninky pravidelně navštěvovat, je zapotřebí dítě oficiálně přihlásit do oddílu – postupujte podle instrukcí v odstavci s názvem Jak se stát členem florbalového oddílu.

  V případě, že se přihlašujete do kategorií Mladší žáci, Starší žáci, Dorost, Junioři, Muži, kontaktujte trenéra nebo vedoucího týmu dané kategorie, kontakty na ně naleznete v odkazu Kontakty. Pokud se s trenérem domluvíte na tom, že se stanete hráčem našeho oddílu, když jste předtím byli hráčem jiného oddílu, postupujte dále podle instrukcí v odstavci s názvem Přestup, hostování, střídavé hostování, střídavý start.

  Jak se stát členem florbalového oddílu

  Pro to, aby hráč mohl oficiálně v oddílu fungovat a hrát, je zapotřebí splnit následující podmínky:

  • poslat/odevzdat vyplněnou přihlášku do Sokola – více info zde.
  • poslat/odevzdat vyplněnou přihlášku do Českého florbalu – více info zde.
  • poslat/odevzdat potvrzení o absolvování lékařské prohlídky – více info zde.
  • zaplatit příspěvky – více info zde.

  Vyplněné naskenované formuláře v elektronické podobě zasílejte na email cigl@gulls.cz. V papírové formě formuláře můžete odevzdat v kanceláři klubu/oddílovém florbalovém obchodě na adrese Kounicova 686/22, po-čt 15:00-18:30 hod.

  Jak vyplnit přihlášku do Sokola

  Formulář přihlášky naleznete zde.

  Ve formuláři vyplňte následující údaje jméno, příjmení, datum a místo narození, bydliště, rodné číslo, email, telefon, datum a podpis člena (zákonného zástupce), volitelně ostatní pole.
  Pokud se jedná o nezletilého sportovce, do pole kontaktů – email, telefon pište kontakty na zákonného zástupce dítěte (rodiče).

  Na druhé straně přihlášky pak vyplňte formulář týkající se zpracování osobních údajů (GDPR).

  Vyplněné naskenované formuláře v elektronické podobě zasílejte na email cigl@gulls.cz. V papírové formě formuláře můžete odevzdat v kanceláři klubu/oddílovém florbalovém obchodě na adrese Kounicova 686/22, po-čt 15:00-18:30 hod.

  Jak vyplnit přihlášku do Českého florbalu

  Formulář přihlášky naleznete zde.

  Ve formuláři vyplňte následující údaje jméno, příjmení, rodné číslo, ulice, město, PSČ, email, datum a podpis člena (zákonného zástupce), volitelně ostatní pole.
  Pokud se jedná o nezletilého sportovce, do pole kontaktů – email, telefon pište kontakty na zákonného zástupce dítěte (rodiče).

  Vyplněné naskenované formuláře v elektronické podobě zasílejte na email cigl@gulls.cz. V papírové formě formuláře můžete odevzdat v kanceláři klubu/oddílovém florbalovém obchodě na adrese Kounicova 686/22, po-čt 15:00-18:30 hod.

  Jak získat zdravotní prohlídku

  Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží (není tedy nutná pro tréninkové skupiny, které organizované soutěže nehrají). Pro ostatní platí, že každý hráč musí mít potvrzený lékařský posudek vydaný poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, anebo poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství, se závěrem, že je hráč zdravotně způsobilý hrát florbal (lékařský posudek tedy musí být zaměřen na konkrétní sport, tedy florbal).

  Lékařský posudek nesmí být starší 12 měsíců. To tedy také znamená, že lékařský posudek se musí každý rok obnovovat. Hráč tak napoprvé žádá o vstupní prohlídku, poté každý rok žádá o pravidelnou prohlídku. Vždy zpravidla v září na začátku sezóny. Hráč florbalu je brán jako výkonnostní sportovec.

  Formulář prohlídky Vám poskytne daný lékař, nebo lze využít formulář zde.

  Obsahem lékařské prohlídky je tzv. základní vyšetření. To může provést Váš praktický lékař, není nutné navštěvovat speciálního sportovního lékaře. Podrobnější informace ohledně legislativy najdete v článku zde. Poplatek za provedení prohlídky u praktického lékaře bývá různý, některé zdravotní pojišťovny tento poplatek hradí – informace získáte u Vaší pojišťovny.

  Potvrzený formulář o zdravotní prohlídce v elektronické podobě nahrajte do Členské sekce, případně zasílejte na email cigl@gulls.cz. V papírové formě formulář můžete odevzdat v kanceláři klubu/oddílovém florbalovém obchodě na adrese Kounicova 686/22, po – čt 15:00 – 18:30 hod.

  Jak platit příspěvky

  Příspěvky lze platit pouze převodem na účet, nelze je platit v hotovosti. Nenoste tedy prosím peníze trenérům.

  Výši příspěvků a informaci ohledně platby se dozvíte na začátku sezóny (v září) v informačním emailu, případně na informační schůzce dané věkové kategorie. V případě, že nastupujete v průběhu sezóny, sdělí Vám výši příspěvků pan Bořecký, kontaktujte ho na email – borecky@gulls.cz .

  Potvrzení o platbě příspěvků (např. pro zdravotní pojišťovnu) Vám vydá pan Bořecký. Kontaktujte ho na emailu borecky@gulls.cz . Potvrzení Vám může buď zaslat naskenované elektronicky, nebo bude pro Vás nachystáno na vyzvednutí v kanceláři klubu/oddílovém florbalovém obchodě na adrese Kounicova 686/22, po-čt 15:00-18:30 hod.

  Pojištění v případě úrazu

  Členové klubu, kteří odevzdali přihlášku do Sokola, nebo přihlášku do Českého florbalu jsou pojištěni v rámci úrazového pojištění prostřednictvím Českého olympijského výboru. Více informací naleznete zde . Razítko na formulář pojistné události Vám poskytne sekretář klubu – sekretar@gulls.cz .

  Přestup, hostování, střídavé hostování, střídavý start

  Předtím, než začnete zařizovat přestup, hostování, střídavé hostování, střídavý start je vždy nutné se domluvit s trenérem Vaší kategorie.

  Přestupní období je:

  od 1.7. do 15.1. pro kategorie dorost, junioři, muži
  od 1.7. do 31.3. pro kategorie starší žáci, mladší žáci, elévové, přípravky

  Přestup znamená, že po podpisu a zpracování žádosti o přestup hráč přestává být členem původního oddílu a stává se členem nového oddílu.

  Hostování znamená, že po podpisu a zpracování žádosti o hostování, se hráč dočasně stává členem nového oddílu a za tento nový oddíl může nastupovat k utkáním (pouze za nový oddíl). Po uplynutí doby, která je v hostování  stanovena, se pak hráč musí vrátit zpět do původního oddílu.

  Střídavé hostování znamená, že po podpisu a zpracování žádosti o střídavé hostování je hráč dočasně oprávněn nastupovat k utkáním jak v původním oddílu, tak současně i v novém oddílu. Toto ustanovení mohou využít pouze hráči v mládežnických kategoriích a maximálně první tři sezóny v kategorii dospělých a to pouze v základní části soutěže.

  Střídavý start znamená, že po podpisu a zpracování žádosti o střídavý start je hráč dočasně oprávněn nastupovat pouze za A družstvo původního oddílu a současně i za A družstvo nového oddílu. Toto ustanovení mohou využít pouze hráči první tři sezóny v kategorii dospělých. Střídavý start se nevztahuje na pohárové soutěže.

  Žádosti se podávají elektronicky, vyřizují je pověření zástupci oddílů a je zapotřebí čtyř souhlasů (dva mateřský oddíl, dva nový oddíl), aby žádost byla platná.