Skills – Level 1 – Athletic

Pro postup na Level 2 je zapotřebí zvládnout jakýchkoli 7 z 8 níže uvedených Skills.

1. Medvěd

Souvisle 10 m.

2. Krab

Nohy jdou po patách. Souvisle 10 m.

3. Žába

Zadkem jít nízko, aby byly nohy ve spodní pozici v pravém úhlu nebo níž. Souvisle 10 m.

4. Kačena

Zadek držet co nejníž. Souvisle 10 m.

5. Zajíc

Souvisle 10 m.

6. Opice

Střádá se levá, pravá strana. Souvisle 10 m.

7. Klokan

Co nejeméně krčit kolena. Souvisle 10 m.

8. Pavouk

Střídání stran. Osm opakování celkem.