Skills – Level 3 – Athletic

Pro postup na Level 4 je zapotřebí zvládnout jakýchkoli 5 z 8 níže uvedených Skills.

1. Blecha

Výskok z dřepu a ve vzduchu dotek rukama špiček nohou. Souvisle tři opakování.

2. Skákající pavouk

Tělo celou dobu rovně, při výskoku jsou ruce i nohy naráz ve vzduchu. Souvisle pět opakování.

3. Hvězda

Celkem dvě, na každou stranu jedna (tzn. jednou jde prvně levá noha a levá ruka, na druhou stranu jde pak prvně pravá noha a pravá ruka).

4. Stojka na hlavě

Výdrž 10 s.

5. Zvedání noh s držením

Zvednout nohy i zadek kolmo do výšky (jako svíčku), rukama se přidržovat opory u země. Osm opakování.

6. Diamantový klik

Ruce u sebe, dlaně tvoří tvar diamantu. Pět opakování.

7. Tricepsový klik

Nohy i ruce na vyvýšené podložce. Deset opakování.

8. Dosed jednonož

Dřep na jedné noze, jen do takové hloubky, aby se člověk dotkl zadkem židle (nebo jiného předmětu stejné výšky). Deset opakování (5 na každou nohu).