Skills – Level 3 – Floorball

Pro postup na Level 4 je zapotřebí zvládnout jakýchkoli 7 z 10 níže uvedených Skills.

1. Driblink s nadhozením míčku a ťuknutí mezi nohama z první

Hráč florbalkou vyhodí míček do vzduchu a z první si ho pak ťukne mezi nohama za sebe (alespoň dvakrát za sebou).

2. Vyhození a zpracování hrudníkem a následně čepelí

Hráč vyhodí míček do vzduchu, zpracuje ho hrudníkem a na zemi hned zpracuje.

3. Forehandem nad čepel soupeře, backhandem pod tyčí soupeře

Hráč dribluje s míčkem tak, že ten jde vzduchem přes čepel soupeře a zpátky pod tyčí soupeře.

4. Dlouhé osmičky s kužely s přišlápnutím kuželu

Hráč dribluje a mezi dvěma kužely s míčkem opisuje dráhu osmičky s tím, že střídavě šlape jednou a druhou nohou na kužely.

5. Přehazování přes čepel tam a zpět – kombo 3 varianty

Hráč přehazuje míček přes čepel soupeře, přičemž hned za sebou střídá 3 varianty přehozu – forehandem, backhandem, špičkou čepele.

6. kroužky kolem druhého míčku, se změnou míčku

Hráč má dva míčky a rychle za sebou opíše kruh kolem jednoho míčku a vymění ho za druhý, aby udělal to samé (alespoň čtyřikrát za sebou).

7. Žonglování na forehandu

Hráč má míček ve vzduchu na čepeli na forehandové straně, vyhazuje a chytá ho hned bez dlouhého zastavení míčku na čepeli.

8. Vyhození a chycení

Hráč má míček na čepeli, vyhodí ho do vzduchu (aspoň 1m, čím výše, tím lépe) a chytí ho zpět na čepel.

9. Basketbalový driblink

Hráč s míčkem a čepelí florbalkou dribluje jako v basketbalu.

10. Driblink florbalový na backhand

Florbalový driblink provedený ale backhandovou stranou čepele.

Zdroj videí: Swiss Unihockey