Skills – Level 4 – Floorball

Pro postup na Level 5 je zapotřebí zvládnout jakýchkoli 8 z 12 níže uvedených Skills..

1. Vyhození a zpracování s rotací čepele

Hráč vyhodí míček mírně do vzduchu a přivede ho čepelí forehandovou stranou zpět tak, aby se čepel pořád dotýkala míčku.

2. Klička na florbalku a židli

Hráč provede kličku pod tyčí soupeře a hned na to mezi nohama židle (v co největší rychlosti pohybu dopředu).

3. Stahovačka

Hráč provede stahovačku před čepelí soupeře v co největší rychlosti pohybu dopředu.

4. Driblink s dvěmi míčky zaráz

Hráč provádí driblink s dvěma míčky naráz, občas může jeden míček uvolnit a znovu nabrat.

5. Vyhození míčku mezi nohama a chycení ve vzduchu

Hráč vyhodí míček za zády mezi nohama a ve vzduchu ho chytí na čepel.

6. Vyhození o nohu a forehand a následné žonglování

Hráč vyhodí míček do vzduchu forehandovou stranou čepele a pak s ním ve vzduchu různě žongluje.

7. Vyhození a přiklepnutí o zem a následné chycení

Hráč vyhodí míček do vzduchu tak, že si ho mírně nadhodí a do větší výšky ho dostane pak přiklepnutím o zem (alespoň dvakrát za sebou).

8. Žonglování na backhandu

Hráč pohazuje s míčkem ve vzduchu ale na backhandové straně čepele.

9. Žonglování s hlavičkou

Hráč pohazuje míčkem ve vzduchu čepelí, přičemž si občas hodí míček na hlavičku a pokračuje dále (alespoň dvakrát za sebou).

10. Žonglování s obtočením čepele

Hráč přehazuje míček ve vzduchu ze strany na stranu tak, že míček přistává stále na forehandové straně čepele (alespoň třikrát za sebou).

11. Driblování ve vzduchu na tyči

Hráč dribluje s míčkem ve vzduchu o tyč florbalky (alespoň pětkrát za sebou).

12. Žonglování s obtočením 360° (zeměkoule)

Hráč vyhodí míček do vzduchu a znovu ho chytí na čepel s tím, že během toho opíše čepelí kolem míčku kruh.

Zdroj videí: Swiss Unihockey