Skills – Level 5 – Athletic

Pro dokonční Levelu 5 je zapotřebí zvládnout jakýchkoli 3 z 8 níže uvedených Skills.

1. Severský předklon

Nohy jsou zapřené, nebo je někdo přidržuje, trup co nejvíce rovně. Možné dvě varianty, pro splnění stačí jedna. Buď předklon dopředu do co největší hloubky, odkud to jde ještě vrátit zpět (aspoň 50°) a návrat – pět opakování. Nebo v pozici, kdy už nejde předklon udržet pokračuje pád na ruce a mírné odražení zpět (ne takovou silou, aby vás vrátilo úplně zpět, jen tolik, aby překonalo nejhorší bod) – v této variantě deset opakování.

2. Klik ve stojce o stěnu

Možné dvě varianty, pro splnění stačí jedna. Čelem ke stěně – čtyři opakování. Čelem od stěny – 3 opakování.

3. Klik na jedné ruce

Možné dvě varianty, pro splnění stačí jedna. Buď na každou ruku jeden klik. Nebo jen na jednu silnější ruku dva kliky za sebou.

4. Přeskok přes florbalku

Nesmí dojít k puštění florbalky. Jedno opakování.

5. L-sed

Sed na zemi, dlaněmi opřenými o zem zvednout celé tělo, aby se kromě dlaní nic nedotýkalo země, nohy natažené. Výdrž 3 s.

6. Dřep na jedné noze

Volná noha narovnaná před tělem, nedotkne se země, hloubka dřepu tak, aby koleno stojné nohy bylo ohnuto víc jak na 90°, pata na zemi po celou dobu. Možné dvě varianty, pro splnění stačí jedna. Buď na každou nohu dva dřepy za sebou. Nebo jen na jednu silnější nohu čtyři dřepy za sebou.

7. Klik v mostu

Dvě opakování.

8. Lyžař

Kolena v úhlu 90°, ruce se nesmí opírat o kolena, stehna, nebo někde přidržovat. Výdrž 90 s.